Informacje techniczne

Dział zawierający porady i informacje techniczne dotyczące oferowanych produktów.

Wilgotnościomierz (higrometr)

Wilgotnościomierz nazywany również higrometrem mierzy zawartość pary wodnej w powietrzu lub w innych materiałach higroskopijnych. Od wilgotności zależy nasze samopoczucie, wzrost roślin, właściwe składowania różnych produktów, przeprowadzanie procesów przemysłowych czy przechowywanie różnych produktów. Stosowany w magazynach, biurach, archiwach, laboratoriach, pomieszczeniach farmaceutycznych, szpitalach, aptekach, muzeach, w przemyśle spożywczym, w bibliotekach w mieszkaniach , bankach w rolnictwie, szklarniach, dojrzewalniach owoców, chłodniach, systemach klimatyzacji i wentylacji.
Wilgotnościomierze mierzą wilgotność względna mogą również regulować i rejestrować.
Produkty te mogą być dodatkowo wzorcowane (czasem nazywane świadectwem kalibracji lub legalizacji) w laboratorium z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Informacje techniczne - Pirometry
•  Wartości współczynnika emisyjności  [ε]
•  Barwy i nie szarości pirometrów dwubarwowych

Informacje techniczne - Higrometry
• Typy higrometrów
• Wilgotność względna
• Wilgotność bezwzględna
• Wilgotność właściwa
• Temperatura punktu rosy 

 

Informacje techniczne- Czujniki temperatury RTD i termoelektryczne TC
•  Czujniki rezystancyjne: Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
    * norma PN-EN 6051+A2
    * charakterystyki
    * tolerancje
    * własności dynamiczne
    * obwody pomiarowe

•  Czujniki termoelektryczne (termopara): J, K, E, B, R, S, N, L
    * norma PN-EN 6051+A2
    * oznaczenia typów termoelementów
    * charakterystyki
    * tolerancje
    * własności dynamiczne
    * spoiny pomiarowe
    * przewody kompensacyjne
    * osłony czujników  

 

truck

Profesjonalne doradztwo

truck

Sprzedaż wysyłkowa

truck

Atrakcyjne ceny

Przelicznik temperatur

Celsius:

Fahrenheit:

Kelvin:  

Thermo Pomiar
ul. Podhalańska 18/28
40-215 Katowice

kom. 605 97 78 78
tel. 91-880 88 80
tel. 32-444 90 90

fax 91-880 80 89
fax 32-444 90 91

info@thermopomiar.com
SKYPE: thermo_pomiar

godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00