Informacje techniczne - Higrometry
• Typy higrometrów
• Wilgotność względna
• Wilgotność bezwzględna
• Wilgotność właściwa
• Temperatura punktu rosy 

 

 

Informacje techniczne - Higrometry

 

 Wilgotność

Jest to  określenie na zawartość wody w formie pary wodnej, obecnej w powietrzu lub w porach substancji porowatych lub na powierzchni ciał stałych w formie drobnych kropelek lub jednolitego, cienkiego filmu.
Wilgoć w środowisku naturalnym występuje właściwie prawie wszędzie (oprócz obszarów pustynnych i polarnych), jest ona też nieodłączonym elementem wnętrz w których przebywają ludzie.
Wilgotność ciał stałych jest to całkowita zawartość wody w ciałach stałych jest nazywana wilgotnością całkowitą. Zwykle podaje się ją jako procent wagowy wody w stosunku do całkowitej masy ciała. Część wilgoci, która uchodzi z ciała stałego przy suszeniu go w temperaturze pokojowej nazywa się wilgotnością  przemijającą. Pozostała zaś w ciele stałym część wilgoci nazywa się wilgocią próbki powietrzno - suchej lub wilgotnością higroskopijną.

 Psychrometry

Zastosowanie dwóch termometrów w higrometrze kondensacyjnym pozwoliło na opracowanie psychrometru, składającego się z dwóch termometrów: suchego i wilgotnego. Wykorzystując zjawisko hamowania [[parowanie|parowania]] przez powietrze wilgotne i przyspieszania go przez powietrze suche. Przyrząd składa się z dwóch identycznych termometrów, z czego pojemniczek z [rtęć|rtęcią] jednego z nich owija się kawałkiem nasiąkliwego [[batyst|batystu]], którego jeden koniec zanurzony jest w wodzie - dzięki temu batyst okalający zbiorniczek jest ciągle wilgotny. Termometr wilgotny zawsze wskazuje temperaturę niższą niż suchy. Ta różnica pozwala w dość precyzyjny sposób obliczyć [wilgotność względna|wilgotność względną] powietrza odczytując ją ze specjalnych tablic psychrometrycznych.
Metoda ta okazała się na tyle doskonała, że stosowana jest powszechnie do dziś. Wadą tego zastosowania jest osadzanie się lodu na termometrze mokrym, stąd stosuje się go dla temperatur powyżej -10°C.


  Nowoczesne higrometry elektroniczne

Obecnie coraz trudniej jest spotkać higrometry jako samodzielne urządzenia, zwykle występują razem z innymi przyrządami do określania warunków meteorologicznych. Coraz powszechniejsze w użyciu są tzw. przenośne stacje meteo czy termohigrometry, podające takie parametry jak temperatura powietrza, temperatura punktu rosy, wilgotność względna i inne. W przypadku urządzeń elektronicznych wilgoć powoduje zmiany pojemności w czujniku sondy pomiarowej. Urządzenia te są legalizowane, wzorcowane i kalibrowane, co nie dotyczy popularnych domowych, tanich elektronicznych wskaźników bez klasy dokładności. Dużą zaletą przyrządów elektronicznych jest możliwość rejestracji elektronicznej pomiarów i monitoringu mikroklimatu, w przeciwieństwie do innych rozwiązań, gdzie istotny był odczyt wzrokowy czy rejestracja na papierze. Wadą ich jest oczywiście konieczność zasilania i czas potrzebny na ustabilizowanie się odczytu z przyrządu.


Wilgotność względna  -  (RH)

Jest to stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej   zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w danej temperaturze.
Ciśnienie cząstkowe jest (zgodnie z prawem Daltona ) ciśnieniem, jakie miałby gaz, gdyby zajmował całą dostępną objętość.
Wilgotność względna jest niemianowana i zawiera się w przedziale od 0 do 1, często wyrażana w procentach (100%=1). Wilgotność względna równa 0 oznacza powietrze suche, zaś równa 1 oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej równej 1 oziębienie powietrza daje początek skraplaniu pary wodnej.

Wilgotność bezwzględna  -  (dv)

Jest to zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1m³, wyrażona w gramach [g/m³].
Wilgotność bezwzględna pary wodnej nazywana jest także gęstością bezwzględną pary wodnej.

 Wilgotność właściwa  - (r)

Jest to masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną),

 Temperatura punktu rosy  - (Td)

Jest jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.
W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje.
Zjawisko znalazło zastosowanie do budowy psychrometrów, laboratoryjnych przyrządów do pomiaru wilgotności powietrza. Wypolerowaną płytkę ochładza się, aż do zauważenia na niej kropelek rosy, temperatura płytki określa temperaturę punktu rosy. Na podstawie tabeli określającej ciśnienie pary wodnej nasyconej określa się zawartość pary w powietrzu.

Dane do wydruku
 
   
 

 

truck

Profesjonalne doradztwo

truck

Sprzedaż wysyłkowa

truck

Atrakcyjne ceny

Przelicznik temperatur

Celsius:

Fahrenheit:

Kelvin:  

Thermo Pomiar
ul. Podhalańska 18/28
40-215 Katowice

kom. 605 97 78 78
tel. 91-880 88 80
tel. 32-444 90 90

fax 91-880 80 89
fax 32-444 90 91

info@thermopomiar.com
SKYPE: thermo_pomiar

godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00