Regulator temperatury

Regulatory temperatury stosowane są do utrzymywania stałej temperatury w układach grzania lub chłodzenia w różnych procesach technologicznych. Metoda regulacji temperatury może być na przykład załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą lub PID (z proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym algorytmem stabilizującym temperaturę).

Regulatory temperatury współpracują z podłączonymi do nich czujnikami temperatury. W urządzeniach tych mogą być też dostępne funkcje takie jak: przełączanie trybu pracy (manualny/automatyczny), opóźnienie załączenia, autotuning – czyli samooptymalizacja układu mikroprocesorowego regulatora PID, ramping – to znaczy możliwość ustawienia kroków grzania lub chłodzenia, timer - regulowany czas grzania lub chłodzenia, Fuzzy Logic - zapewnia regulację z jak najmniejszą odchyłką oraz szybkie ustalenie wartości zadanej w procesie regulacji.

Regulatory temperatury mają zastosowanie w różnorodnych urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych, w skład których wchodzą między innymi piece hutnicze, piece centralnego ogrzewania i wiele innych. Dodatkowo, stosuje się je do zarządzania całymi systemami klimatyzacyjnymi i grzewczymi poprzez panel sterowniczy.

 

Regulator analogowy model: BTC-902

● tryb pracy ON/OFF lub proporcjonalny
● wejścia Pt100, J ,K
● nastawa analogowa pokrętłem na płycie czołowej
● szeroki wybór wyjść regulacyjnych
● bezpieczeństwo: UL, CSA, EMC, LVD

Cena brutto: 349 zł (kod: 23511000)
Regulator analogowy model: ESD-7750 / ESD-9950

● tryb pracy ON/OFF lub proporcjonalny
● wejścia Pt100, J ,K, R, S
● nastawa analogowa pokrętłem na płycie czołowej
● szeroki wybór wyjść regulacyjnych
● wyświetlacz temperatury
● wymiary 72x72x76 mm

Cena brutto: 349 zł - ESD-7750 (kod: 5.03.0.1) / 357 zł - ESD-9950 (kod: 5.03.0.1)
Regulator analogowy model: BTC-404

● tryb pracy ON/OFF lub proporcjonalny
● wejścia Pt100, J ,K
● nastawa analogowa pokrętłem na płycie czołowej
● szeroki wybór wyjść regulacyjnych
● bezpieczeństwo: UL, CSA, EMC, LVD

Cena brutto: 499 zł (kod: 43511000)
Regulator montowany na ścianie model: ES-11W

● wejście  czujnik temperatury NTC  5 kΩ  (-50...+150)°C
● wyście regulacyjne On/Off 30A (4,5kW) z histerezą
● funkcja ECO
● sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia Mini/Max
● czujnik NTC w zestawie
● pamieć nastaw i ustawień po zaniku zasilania

Cena brutto: 220zł (kod: 230V, przekaźnik)
Regulator model: ES-10

● wejście NTC  5 kΩ  -50...+150°C
● wyście On/Off 20A (4,5kW) z histerezą
● małe wymiary 77x35x58,5 mm
● sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia Mini/Max
● czujnik NTC w zestawie
● IP65 płyta czołowa

Cena brutto: 182 zł (kod: 230V, przekaźnik)
Regulator model: SC-20

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście 2 x NTC  5 kΩ  -50...+150°C
● małe wymiary 77x35x58,5 mm
● pomiar różnicy temperatur
● sterowanie - bojlerem, pompa obiegową, kolektorem słonecznym,   płaszczem wodnym
● IP65 płyta czołowa
● atrakcyjna cena

Cena brutto: 233 zł (kod: 230V)
Regulator do schładzania mleka model: MC-20

● wejście NTC  5 kΩ  -50...+150°C
● wyście On/Off przekaźnikowe agregatu 20A/1,5kW
● małe wymiary 77x35x58,5 mm
● sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia Mini/Max
● czujnik NTC w zestawie
● IP65 płyta czołowa


Cena brutto: 182 zł (kod: 230V)
Regulator model: ESM-3710

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście PTC, Pt100, Pt1000, J, K
● małe wymiary 77x35x58,5 mm
● IP65 płyta czołowa

Cena brutto: 214 zł (kod: 5.11.0.1)
Regulator model: ESM-3700

● tryb pracy ON/Off
● wejście 4/20mA; 0/20mA, 0/10V; 0/1V; 0/60mV
● pomiar i rejestracja wartości Min/Max
● małe wymiary 77x35x58,5 mm
● IP65 płyta czołowa

Cena brutto: 293 zł (kod: 230V, przekaźnik)
Regulator na szynę DIN model: ES-10D

● zakres regulacji (-50...150)°C
● wejście czujnik termistorowy NTC
● wyjście przekaźnikowe 20(8A) (4,5kW)
● regulacja On/Off z regulowaną histerezą
● alarm Mini Max dźwiękowy
● montaż na szynę DIN (TH-35)
● grzanie chłodzenie

Cena brutto: 208 zł (kod: 230V, przekaźnik)
Regulator na szynę DIN model: ESM-1510

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście PTC, Pt100, Pt1000, J, K
● montaż na szynę DIN (TS35)
● grzanie chłodzenie

Cena brutto: 228 zł (kod: 5.11.0.1)
Regulator model: N-322/323
 • małe wymiary
 • atrakcyjna cena
 • tryb pracy ON/OFF
 • łatwa konfiguracja
 • komunikacja RS-485
 • IP65 płyta czołowa
 • funkcja rozmrażania
Cena brutto: 298 zł - N-322; 312zł - N-323 (kod: 4.1.1.0)
Regulator model: ESM-7710

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście PTC, Pt100, K, J
● 2 wyścia regulacyjne
● wymiary 72x72x84 mm
● IP65 płyta czołowa

Cena brutto: 282 zł (kod: 5.03.0.1.1)
Regulator PID i On/Off model: ESM-4420 /ESM-9920

● tryb pracy PID i ON/OFF z histerezą
● wejście uniwersalne Pt100,  J, K, T, R, S
● wyjście regulacyjne i  alarmowe
● wyświetlacz wartości mierzonej i zadanej
● małe wymiary  dla  ESM-4420 48x48x84 mm
● IP65 płyta czołowa
● atrakcyjna cena

Cena brutto: 349 zł ESM-4420 (kod: 230V, 5.20.0.1)
Regulator model: N-1030

● wejście Pt100, K, J, T
● wyście PID, On/Off
● mała głębokość 35 mm
● autotuning
● wejście programowalne
● wyjście przekaźnikowe i SSR
● alarm 6 funkcji
● atrakcyjna cena

Cena brutto: 228 zł (kod: 230V)
Regulator PID, ON/OFF model: ESM-4430

● tryb pracy PID, ON/OFF z histerezą
● wejścia Pt100, J, K, E, T, B, R, S, N, L, 4/20mA, 0/10V
● 1 wyjście regulacyjne + 2 alarmy
● IP65 płyta czołowa
● wymiary 48x48x76 mm
● atrakcyjna cena

Cena brutto: 404 zł (kod: 1.20.0.1)
Regulator model: ESM-4450(48x48), ESM-4950(96x48), ESM-9450(48x96),

● tryb pracy PID, ON/Off z histerezą
● pierwsze wejście Pt100, K, J, E, T, B, R, S, N, C, L, 4/20mA, 0/10V
● drugie wejście – opcja: dodatkowe moduły
● ramping 8 kroków
● maksymalnie 3 wyjścia regulacyjne
● konfiguracja modułowa
● sterowanie zaworem
● IP65 płyta czołowa
  

Cena brutto: 471 zł ESM4450 (kod: 1.20.1.1)
Regulator trójstawny model: N-2000S
 • regulacja PID/ON-OFF
 • autoruning
 • ramping: 7x7 segmentów lub 1x49 segmentów
 • ustawiany offset dla czujnika
 • programowane wejście
 • 5 programowanych wyjść sterujących/alarmowych
 • IP 65 płyta czołowa
Cena brutto: 836 zł (kod: 4.1.1.3.0)
Regulator model: BTC-91
 • wysoka dokładność
 • próbkowanie 5 razy/sekunda
 • uniwersalne wejście (Pt100, termopary)
 • regulacja Fuzzy PID
 • port serwisowy dla szybkiej konfiguracji i kalibracji
 • auto-tunig parametrów regulacji PID
 • czteropoziomowe zabezpieczenie parametrów sterowania
 • kontynuacja pracy w przypadku awarii czujnika
 • ramping i wygrzewanie
 • szeroki zakres konfiguracji alarmów
 • certyfikaty UL/CSA/CE
Cena brutto: 551 zł (kod: 41000)
Regulator model: BTC-9100
 • wysoka dokładność próbkowanie 5 razy/sekunda
 • regulacja Fuzzy PID
 • praca ręczna
  uniwersalne wejście (Pt100, termopary)
 • komunikacja RS-232 lub RS-485 – max. 247 urządzeń
  w sieci
 • port serwisowy dla szybkiej konfiguracji i kalibracji
 • auto-tunig parametrów regulacji PID
 • czteropoziomowe zabezpieczenie parametrów sterowania
 • kontynuacja pracy w przypadku awarii czujnika
 • ramping i wygrzewanie
 • szeroki zakres konfiguracji alarmów
 • funkcja SEL – wyświetlanie wartości wybranego
Cena brutto: 558 zł (kod: 4110100)
Regulator model: SR-90

●  działanie multiwejściowe i multizakresowe
●  duża dokłdność i precyzja działania
●  duży jasny wyświetlacz [20mm / SR93]
●  możliwe 2-wyjściowe grzanie i chłodzenie
●  komunikacja RS-232C lub RS-485
●  pyło- i bryzgoszczelny panel – odpowiednik IP66
●  szeroki wybór dodatkowych funkcji

Cena brutto: 688 zł SR-91 (kod: 8Y91NO)
Regulator z timerem model: ESN-3711

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście PTC, Pt100, Pt1000, J ,K
● wyświetlacz temperatury
● funkcja timera – 8 trybów pracy (do999 min)
● wymiary 77x35x58,5 mm
● IP65 płyta czołowa
● atrakcyjna cena

Cena brutto: 255zł (kod: 5.11.0.1)
Regulator z timerem model: ESM-9944 / 9945

● tryb pracy ON/Off z histerezą
● wejście  Pt100, J ,K
● wyświetlacz temperatury i czasu
● funkcja timera – 1do 99 min)
● wymiary 96x96x76 mm
● IP65 płyta czołowa

Cena brutto: 471 zł ESM9944 (kod: 5.03.0.1)
Regulator wilgotności i temperatury stacjonarny model: PWT-11

● zakres  0...100% RH;  -10...+80°C
● tryb pracy ON/OFF
● czujniki wilgotności i temperatury w obudowie
● wyświetlacz LED dla temperatury i wilgotności
● niezależna wartość dla każdego wyjścia
● wyjście przekaźnikowe 5A/250V
● duża dokładność

 

Wyświetlacz cyfrowy panelowy model: N-320
 • małe wymiary
 • niska cena
 • łatwa konfiguracja
 • komunikacja RS-485
 • IP65 płyta czołowa
Cena brutto: 254 zł (kod: 4.1.0)
Wyświetlacz cyfrowy panelowy model: ESM-4900

● uniwersalne wejście Pt100, K, J, E, T, B, R, S, N, C, L, 0/4...20mA,  0...10V, 0...5V, 0...50mA
● duży jasny wyświetlacz wysokość 20mm
● dokładność ±0,25% zakresu
● komunikacja RS-232C lub RS-485/ModBus-RTU
● pyło i bryzgoszczelny panel –  IP65/II
● 3 alarmy
● wyście retransmisyjne 4...20mA, 0...10V  

Cena brutto: 404 zł (kod: 1.20.1.1/0.0)
Wyświetlacz cyfrowy panelowy model: SD-16A

● wysoka dokładność prowadzonych wskazań
● duży jasny wyświetlacz H = 20mm
● wybór wejść i zakresów
● komunikacja RS-232C lub RS-485/MODBUS
● pyło i bryzgoszczelny panel – odpowiednik IP66
● szeroki wybór dodatkowych funkcji/zasilacz 24 V
● odwrotne skalowanie

Cena brutto: 633 zł (kod: 490010000)
Wyświetlacz cyfrowy panelowy wielkogabarytowy model: N-1500g

● wejścia dla J, K, T, E, R, S, N, Pt100, 4...20 mA, 0...5/10 V
● wejście cyfrowe
● zasilacz przetworników 24V DC
● dwa wyjścia alarmowe
● wyświetlacz LED 56 mm, 4 1/2 cyfry
● pamięć wartości maksymalnych i minimalnych
● interfejs RS-485

Cena brutto: 1729 zł

Formularz zamówienia - zapytania

Zamówienie/zapytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Wybierz czy zamawiasz towar czy zadajesz pytanie

Imię i nazwisko
Please let us know your name.

Nazwa firmy do faktury
Nieprawidłowe dane

Ulica
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

NIP/regon
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Please let us know your email address.

Telefon
Nieprawidłowe dane

Fax
Nieprawidłowe dane

Treść zamówienia/zapytania (proszę wymienić produkty)(*)
Please let us know your message.

najlepiej wkleić linki do produktów

Sposób płatności(*)
Nieprawidłowe dane

truck

Profesjonalne doradztwo

truck

Sprzedaż wysyłkowa

truck

Atrakcyjne ceny

Przelicznik temperatur

Celsius:

Fahrenheit:

Kelvin:  

Thermo Pomiar
ul. Podhalańska 18/28
40-215 Katowice

kom. 605 97 78 78
tel. 91-880 88 80
tel. 32-444 90 90

fax 91-880 80 89
fax 32-444 90 91

info@thermopomiar.com
SKYPE: thermo_pomiar

godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00